NO TRANSLATION AVAILABLE

Serbest Elektrik Piyasasından elektrik satın almak için Serbest Tüketici olmak yeterlidir.

Serbest Tüketici olmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan “Serbest Tüketici Limitinden daha fazla elektrik enerjisi tüketiyor olmak gerekir. Serbest Tüketici Limiti, her yıl Ocak ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenerek kamuoyuna duyurulur. İlk ilan edildiği yıldan bu yana her yıl düşürülen bu limit 2015 yılı için 4.000 kWh dır ve yaklaşık olarak Mesken için aylık ortalama 130TL, Ticarethane için 132 TL fatura bedeline karşılık gelmektedir. Serbest Tüketici konumunda olan kurum ve kuruluşlar, Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde tedarikçisini seçme olanağına sahiptirler.

 

 

Eğer aşağıdaki koşulların herhangi birini sağlıyorsanız, siz de Serbest Tüketici olabilirsiniz:

1.   İletim sistemine doğrudan bağlı (bağlantı gerilim 34 kV'un üzerinde) olan tüketiciler,


2. Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,


3. İçinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,


4. Kendi üretiminden tükettiği miktar dahil toplam elektrik enerjisi tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler,


5. Bir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşması veya abonelik sözleşmesindeki bağlantı gücü veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,


6. İçinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşmasındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketiciler.

Serbest Tüketici Limitini Geçemiyorsanız

Talep Birleştirme yolu ile de aşağıdaki durumlarda serbest tüketici olma niteliği kazanılmış kabul edilir:

1.     Aynı veya farklı dağıtım bölgelerindeki birden fazla tüketim noktasında aynı tüzel kişiliğin bir önceki takvim yılındaki toplam elektrik enerjisi tüketiminin, serbest tüketici limitini geçmesi,

2.     Doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlası aynı tüzel kişiye ait olan tüzel kişilerin, aynı veya farklı dağıtım bölgelerindeki birden fazla tüketim noktasında bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimlerinin serbest tüketici limitini geçmesi ve ikili anlaşmayı tedarikçi ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinin yarısından fazlasına sahip olan tüzel kişinin yapması.

 

Elektriğinizin Kalitesi Değişmeyecek

Elektrik enerjisini özel tedarikçiden almanız durumunda da yine TEDAS ve TEIAS dağıtım ve iletim hatları kullanılacağından sisteminizde olumlu veya olumsuz yönde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sizin TEDAŞ'a ve TEDAŞ'ın size karşı olan sorumlulukları devam edecektir. Kullanacağınız elektrik enerjisinin kalitesi aynı kalacaktır. CELLER Enerji tarafından kaynaklanacak herhangi bir kesinti, enerji kalitesinde değişim yaşanmayacak olup, enerji sürekliliğiniz kanunlar çerçevesinde garanti altına alınmıştır.

 

Değişecek tek şey ödeyeceğiniz indirimli fatura olacaktır.

 

CELLER Enerji 'den Elektrik Tedarikinin Size Kazandıracakları;

• Mümkün olan en ucuz fiyattan uzun dönemli elektrik enerjisi tedariki,
• İndirimli birim fiyat dolayısıyla indirimli vergiler,

•Satış öncesi ve satış sonrası uluslararası kalitesini kanıtlamış profesyonel destek ve hizmet.

 


 
Copyright 2018 - CELLER - Energy Wholesale Import & Export Inc. Co. Developed by r CO Consult