Günümüze Enerji ticareti, globalleşen dünyada teknolojinin de hızla gelişmesi ile birlikte giderek önemi artan bir olgudur.Elektrik Enerjisi ticareti de bu gelişmelerin yanında yerini almaktadır.elektrik ticareti çeşitli riskler taşımaktadır. Bununla beraber Tedarik kesintileri, talep ve fiyat dalgalanmaları en önemli riskler öne çıkmaktadır. Gelecekteki enerji arzı ne kadar güvenli olacak? Enerji tüketicileri için ekonomi nasıl gelişecek? Bir kilowat saat elektrik için ne kadar ödenecek? Veya tam tersi: Mümkün olduğunca ekonomik biçimde tüketiciye ulaştırılacak enerji üretimi için ne kadar para ödenmesi beklenebilir? Tüm bu riskleri kontrol edebilmek ve piyasadaki fırsatları yakalayabilmek için ticari piyasalar işlev görmektedir. Burada çok sayıda piyasa katılımcısının arz ve talebine göre oluşan piyasa fiyatı, malın kısıtlı oluşunu hesaba katmakta ve bu yüzden de tüm katılımcılar için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu piyasa fiyatı, bugünkü enerjinin satın alınması, geleceğin enerjisinin tedariki ve ayrıca enerji üretiminin değerinin tespiti ile hangi santral hattına yatırım yapılacağı konularında yol gösterici rol oynuyor.

 


 
Copyright 2018 - CELLER - Energy Wholesale Import & Export Inc. Co. Developed by r CO Consult