Elektrik doğası gereği depolanamayan bir enerji kaynağıdır ve tüketildiği anda üretilmektedir. Elektrik piyasasındaki tüm üreticiler, ürettikleri elektrikleri ortak bir havuz mantığında çalışan elektrik sistemine iletmektedirler. Türkiye’deki tüm tüketiciler de ortak elektrik havuzundan elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Anlaşma yaptığınız tedarikçi sisteme sizin adınıza elektriği aktarmaktadır. Müşterilerimiz de mevcut elektrik hatlarında hiçbir değişiklik yapmadan, tedarikçinizin sizin adınıza üretmiş olduğu elektriği havuz sisteminden kullanmaktadırlar.

 

Enerji Sektörü Neden Özelleşiyor?

 

 

  • Avrupa birliği müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, devletin sadece düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmesi,

  • Elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi,

  • Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması,

  • Dağıtım kayıpları ve kaçakların OECD ülkeleri düzeyine çekilmesi,

  • Gerekli yenileme ve yatırım maliyetlerinin özel sektörce üstlenilmesi, oluşan rekabet ortamında, tüm faydaların tüketiciye yansıtılması.

Tedarikç:Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan elektrik toptan satış şirketleri, üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleridir.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi:TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birimdir. 2012'de ilgili başkanlığın adı Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanlığıolarak değiştirilmiştir.

Reaktif Enerji: Elektrik devrelerinde, akımla gerilimin aynı fazda olmamasından kaynaklanan ve kayıp olarak değerlendirilen enerji bileşenidir.

Gündüz:Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimidir.

Puant:Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimidir.

Gece:Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimidir.

Perakende Satış Hizmet Bedeli:Dağıtım şirketinin fatura dağıtım, sözleşme yapımı vb.hizmetlerine karşılık toplam kWh tüketiminin perakende satış hizmet bedeli birim fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bedeldir.

Sayaç Okuma Bedeli:Sayaçların okunması hizmetine yönelik olarak dağıtım şirketlerinin tahsil ettiği bedeldir.

İletim Sistem Kullanım Bedeli:Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam kWh üzerinden iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedeldir.

Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli:Dağıtım şirketinin açma-kapama, arıza, bakım, onarım vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh tüketiminin dağıtım sistem kullanım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedeldir.

 


 
Copyright 2018 - CELLER - Energy Wholesale Import & Export Inc. Co. Developed by r CO Consult