18 Eylül 2010 tarihinde Türkiye Elektrik İletim şirketi ile ENTSO-E iletim şirketleri HTSO, ESO-EAD, Amprion ve Tennet GmbH (mülga Transpower) aralarında anlaşıp deneme paralel işletmeyi başlatarak Türkiye elektrik sistemi Avrupa Kıtası enterkonnekte sistemiyle senkronize olmuştur. Paralel işletme Bulgaristan sistemine iki 400kV hat ve Yunanistan sistemine bir 400kV hat ile sağlanmıştır.

 

Bu deneme işletme süreci üç fazdan oluşmuş ve ilk ikisi tamamlanmıştır:

 

Birinci Faz:*Kararlılık periyodu: programlanmış elektrik enerji  alışverişinin yapılmadığı faz.

İkinci Faz:*Türkiye sistem işleticisi ile sırasıyla Bulgar ve Yunan sistem işleticileri arasında her iki yönde ve sınırda fiziksel  ticari olmayan elektrik enerji alışverişinin gerçekleştiği faz.  Böylece fiziksel elektrik enerjisi alışverişi herhangi bir ticareti  içermemiştir.

Üçüncü Faz:*Birinci ve ikinci fazların başarıyla tamamlanmasından sonra Türkiye elektrik sistemi ve ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron  Bölgesi arasında Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı anlaşıldığı üzere ve Avrupa Birliği kuralları ile ENTSO-E uygulamaları doğrultusunda ticari elektrik enerji alışverişi için sınırlı miktarda kapasite tahsisine izin verilmiştir.

 

 

Bu yeni sistem çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden Avrupa ülkelerine ilk ihracatı yapma gururunu yaşayan ekipten oluşan CELLER Enerji, düzenli olarak her ay TEİAŞ’ın düzenlediği hat kapasitesi ihalelerine katılmaktadır. Dönemsel olarak ülkemizde artan enerji maliyetlerini düşürücü ve daha uygun maliyetlerde enerji temini konusunda Avrupa’dan enerji ithalatı da yapmaktadır.

 

Türkiye'den Avrupa'ya ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi Şebekesi kanalıyla ilk elektrik ihracatını gerçekleştiren ekibimiz, ihracat ve ithalat piyasalarındaki başarısını perakende piyasalarda da sürekli ve sürdürülebilir kılabilme için çalışmalarını hızla yürütmektedir.

 


 
Copyright 2018 - CELLER - Energy Wholesale Import & Export Inc. Co. Developed by r CO Consult