Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

 

 

Günümüzün en yaşamsal ihtiyaçlarından biri haline gelen ve dünya üzerinde ekonomiden siyasete ülkelerin politikalarına yön verecek güce ulaşan enerjiye olan talep; sanayileşme, nüfus artışı, küreselleşme ve teknolojinin yaygınlaşması gibi nedenlerle her geçen gün artmaktadır. Sürekli büyüyen ülkemizde de benzer durumlar yaşanmaktadır.

Artan enerji talebiyle beraber Türkiye elektrik piyasası geçtiğimiz on yılda hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girdi. Üretim, iletim, dağıtım ve satış fonksiyonları ayrıştırıldı. Dağıtım ve üretim alanında özelleştirmeler yapıldı. Ülkemizde elektrik tüketimi son 10 yılda yaklaşık 3,5 - 4 kat arttı. Uluslararası elektrik ve gaz ticareti yapılmaya başlandı.  

18 Eylül 2010 tarihinde Türkiye Elektrik İletim şirketi ( TEİAŞ ) ile ENTSO-E iletim şirketleri HTSO, ESO-EAD, Amprion ve Tennet GmbH (mülga Transpower) aralarında anlaşıp deneme paralel işletmeyi başlatarak, Türkiye elektrik sistemi Avrupa Kıtası enterkonnekte sistemiyle senkronize olmuştur. 
Türkiye'den Avrupa'ya ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi Şebekesi kanalıyla 1 Haziran 2011 yılında (EPDK’nın ihracat-ithalat yönetmeliğini yayınladığı tarihte), ilk elektrik ihracatını gerçekleştirme gururunu yaşayan ekibimiz, ihracat ve ithalat piyasalarındaki başarısını perakende piyasalarda da sürekli ve sürdürülebilir kılabilme için çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz.
 
Önümüzdeki dönemlerde de piyasanın tam olarak liberal hale gelmesi yönünde çalışmalar devam edecektir. CELLER Enerjinin pazardaki pozisyonunu koruması, şirket olarak büyümeye ve gelişmeye devam edebilmesi için ön koşulların, dış unsurlara hızlı ve kalıcı adaptasyon sağlanması ve mevcut portföyün büyümesi yönünde sürdürülebilir çaba gösterilmesi, gerektiğinin bilincindeyiz. 
Enerji ticaretinin rekabete tam açık ve güvenilir sinyaller veren yapıya kavuşması için tüm çalışmalara destek veriyor, ilgili tüm kurum, kuruluş ve katılımcılar ile çalışmalar yürüterek desteğimizi sürdürüyoruzCeller Enerji Toptan Satış olarak orta ve uzun vadede dengeli ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak çalışmalarımızı, stratejik bakış açımız ile oluşturduğumuz planlarımız çerçevesinde hayata geçirmekteyizGerek enerji tedarikinde ve gerekse enerji satışında portföy genişlemesi sağlayarak daha dengeli ve yüksek satış hacmine ulaşılmayı hedefliyoruz
 
Hızlı büyüme ile önümüzdeki 5-10 yıl içinde de köklü değişikliklerin gerçekleşmeye devam edeceği sektörümüzün, güçlü, değerli ve sağlam markalarından biri olacağımıza inanıyoruz. 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminde 100 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.
 
Bu doğrultuda CELLER Enerji Üretim A.Ş.’nin kurulmasıyla önemli bir eşiği daha geride bıraktık. Elde ettiğimiz başarılar ve kazandığımız tecrübe sayesinde yatırımlarımıza hızla devam etmekte ve yeni projeler geliştirmekteyiz. CELER Enerji A.Ş. çatısı altında, tüm çalışanlarımızla güven ve uyum içinde özveriyle çalışmaya devam ederek, sektörümüzdeki değişime liderlik edip sektörde her zaman örnek alınan bir markanın sahipleri olacağız. 
 
Siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak kalitede ürün ve hizmetler sunmak öncelikli hedefimizdir. Bizlere duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim.
 
 
Saygılarımla,
 
Ayla TURAL
 
Yönetim Kurulu Başkanı
 


 
Copyright 2018 - CELLER - Energy Wholesale Import & Export Inc. Co. Developed by r CO Consult