CELLER Enerji abonelik başvurusu yaparak elektrik enerjisini indirimli kullanmak istemeyen tüketiciler ikiye ayrılır;

 

1) Elektrik faturası dağıtım şirketi tarafından düzenlenen tüketiciler

Bu sınıf ilk kez serbest tüketici olacak tüketicileri kapsamaktadır.

2) Elektrik faturası dağıtım şirketi dışında bir tedarikçi tarafından düzenlenen tüketiciler

Enerjiyi indirimli kullanan ancak mevcut tedarikçisini değiştirmek isteyen tüketicileri kapsamaktadır.

Elektrik Faturası Dağıtım Şirketi Tarafından Düzenlenen Tüketiciler için:

Süreç:

*       Tüketici, elektrik faturasının bir kopyasını CELLER Enerji’ye iletir.

*       CELLER Enerji, faturadaki verileri inceleyerek en uygun teklifini tüketiciye sunar.

*       Tüketici teklifi uygun bularak Kayıt İçin Gerekli Evraklar'ı CELLER Enerji’ye iletir.

*       CELLER Enerji, gerekli kayıt işlemlerini tamamlar ve enerji tedariği başlar.

*       Tüketimin gerçekleştiği müteakip aybaşında dağıtım şirketi, tüketim verilerini CELLER Enerji’ye ve tüketiciye bildirir.

*       Dağıtım şirketinden temin edilen tüketim verilerine göre müşterinin dönem faturası düzenlenir.

 

Başvuru Dönemleri:

 

Dağıtım şirketlerinden enerji tedarik eden tüketiciler, 3 aylık peryotlar ile diğer şirketlerin portföylerine geçiş hakkına sahiptir. Kayıt dönemleri Aralık, Mart, Haziran, Eylül dönemleridir.

 

Tedarikçisini Değiştirmek İsteyen Tüketiciler için:

Süreç:

*       Tüketici, enerji tüketim verilerini veya fatura kopyasını CELLER Enerji’ye iletir.

*       CELLER Enerji, verileri inceleyerek en uygun teklifini tüketiciye sunar.

*       Tüketici teklifi uygun bularak Kayıt İçin Gerekli Evraklar'ı CELLER Enerji’ye iletir.

*       CELLER Enerji, gerekli kayıt işlemlerini tamamlar ve enerji tedariği başlar.

*       Tüketimin gerçekleştiği müteakip aybaşında dağıtım şirketi, tüketim verilerini CELLER Enerji’ye ve tüketiciye bildirir.

*       Dağıtım şirketinden temin edilen tüketim verilerine göre müşterinin dönem faturası düzenlenir.

 

Başvuru Dönemleri:

 

Dağıtım şirketi dışında bir tedarikçiden enerji almakta olan tüketiciler, yılın herhangi bir ayında tedarikçisini değiştirebilirler. Herhangi bir ayın altıncı gününden önceki son gününden önce başvuru yapmaları halinde, müteakip aybaşında tedarikçilerini değiştirmiş olurlar.

 


 
Copyright 2018 - CELLER - Energy Wholesale Import & Export Inc. Co. Developed by r CO Consult