TARİFELER

 

SABİT İNDİRİMLİ TARİFE: TEDAŞ abonesinin kullanmakta olduğu tarifedeki perakende satış fiyatı üzerinden sabit oranda indirim yapmamız neticesinde abonemiz enerjiyi TEDAŞ tarifesine göre daima indimli kullanır. TEDAŞ tarifelerine zam gelse de abonemiz enerjiyi indirimli kullanmaya devam eder.

SABİT FİYATLI TARİFE: Elektrik perakende satış fiyatını sabitlememiz sayesinde, TEDAŞ tarifelerine zam gelse de müşterimiz enerjiyi sabit fiyattan kullanır ve böylece zam riskini ortadan kaldırmış olur.

 

ESNEK TARİFE: Elektrik tüketimini dilediği saatlere kaydırabilen sanayi aboneleri için özel olarak hazırlanır ve abonenin enerji maliyetini en aza indirmesini sağlar.

 

 TEDAŞ TARİFELERİ

 

Elektrik dağıtım şirketlerinin uyguladığı elektrik tarifeleri, EPDK tarafından yılda dört kez güncellenir. Güncellenen tarifeler 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim günlerinden itibaren üç ay süreyle geçerli olmaktadır. Tarifeler aynı abone grubunda yer alan tüketiciler için Türkiye'nin her yerinde aynıdır. Örneğin, Edirne'deki bir mesken abonesi ile Hakkari'deki bir mesken abonesi birim enerji tüketimine eşit miktarda ödeme yapmaktadır.

 

KAYIP-KAÇAK BEDELLERİ HAKKINDA:

 

Kayıp-Kaçak Bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 28.12.2010 tarihli Kurul toplantısında aldığı Ulusal Elektrik Tarifeleri ile ilgili 2999 numaralı Kurul Kararı gereği 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İletim sistemi kullanıcısı aboneler hariç, her bir elektrik abonesinin faturasında kayıp-kaçak bedeli yer almaktadır. CELLER Enerji, mevzuat gereği, abonelerinden tahsil ettiği bu bedelin tamamını ilgili elektrik dağıtım şirketine ödemektedir.

 

FON BEDELLERİ VE VERGİLER

 

Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasası mevzuatı gereğince elektrik tüketicilerinin ödemekle yükümlü olduğu fon ve vergilerden oluşan bedeller; abonemizin faturasına dahil edilir ve CELLER Enerji tarafından ilgili resmi mercilere ulaştırılır.

 

BEDEL

AÇIKLAMA

   

Enerji Fonu

Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamı üzerinden %1 (yüzde bir) oranında alınan katkı payıdır. Elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde kurulan tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonu'nun giderlerini karşılamak amacıyla fatura edilir.

   

TRT Payı

Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamı üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınan katkı payıdır. TRT Giderleri Kanunu'na göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun giderlerini karşılamak amacıyla fatura edilir.

   

BTV

Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamıüzerinden ticarethane aboneleri için %5 (yüzde beş), sanayi aboneleri için %1 (yüzde bir) oranında alınan Belediye Tüketim Vergisi'dir.

   

KDV

Elektrik enerjisi tüketimi bedeli, enerji fonu, TRT payı, BTV ve sair giderler üzerinden hesaplanarak %18 (yüzde onsekiz) oranında alınan katma değer vergisidir.

 

altalt

 


 
Copyright 2018 - CELLER - Energy Wholesale Import & Export Inc. Co. Developed by r CO Consult